เปิดการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับทนายความ (Legal English Training) รุ่นที่ 4

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องเรียนชั้น 4 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : นายทัศไนย ไชยแขวง อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับทนายความ (Legal English Training) รุ่นที่ 4 โดยหลักสูตรนี้จะอบรมทุกวันอาทิตย์...

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกสภาทนายความ กับบริษัทไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกสภาทนายความกับผู้แทนนายยูจีน ฟง จูน เซียง กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อสร้างหลักประกันให้กับสมาชิกสภาทนายความ จากอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้รถยนต์ หรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของสมาชิกทนายความ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่วันที่...

เปิดรับสมัครเข้าอบรมในโครงการอบรมภาษาอังกฤษ “English for Lawyers” รุ่นที่ 8

เปิดรับสมัครเข้าอบรมในโครงการอบรมภาษาอังกฤษ "English for Lawyers" รุ่นที่ 8 เรียนทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ชั้น 4 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ **เริ่มอบรมวันที่ 7 มีนาคม - 9 พฤษภาคม 2562** ดาวน์โหลดใบสมัคร : Download

ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับทนายความ English for lawyers รุ่นที่ 8

เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 น. : นายทัศไนย ไชยแขวง อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ/กรรมการประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในที่ประชุม ในการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับทนายความ English for lawyers รุ่นที่ 8 โดยมีนายทอง สีหาวงษ์ หัวหน้าคณะทำงาน พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้แก่ นายกิติศักดิ์ ...

เปิดการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสา เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย รุ่นที่ 3

เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสา เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย รุ่นที่ 3 โดยมีทนายความผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 69 คน และในวันนี้เป็นการบรรยาย เรื่อง...

ประกาศรายชื่อ ผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติการเข้ารับการอบรม โครงการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสา รุ่นที่ 3

ประกาศรายชื่อ ผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติการเข้ารับการอบรม โครงการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสา รุ่นที่ 3 หมายเหตุ : ผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติ สามารถเข้ารับการอบรมได้ แต่จะไม่ได้รับประกาศนียบัตรโครงการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสา รุ่น 3

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม และตารางการบรรยาย โครงการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสา รุ่นที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม และตารางการบรรยาย โครงการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสา รุ่นที่ 3  

อบรม “ปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรงฯ” งบประมาณปี 2562 ภาค 2

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 สภาทนายความจัดโครงการ “ปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน” ประจำงบประมาณปี พ.ศ. 2562  ในภาค 2 ขึ้น ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง โดยมีว่าที่ ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดฯ...

บทบาทสภาทนายความในการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม

บทบาทสภาทนายความในการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม

พิธีตั้งเสาเอกก่อสร้างที่ทำการสภาทนายความจังหวัดนครปฐม

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.09 น. ณ สถานที่ก่อสร้างที่ทำการสภาทนายความจังหวัดนครปฐม ถนนเทพพิพัฒน์ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานในพิธีตั้งเสาเอกก่อสร้างที่ทำการสภาทนายความจังหวัดนครปฐม โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เดชอุดม ไกรฤทธิ์ อดีตนายกสภาทนายความ,...