๕ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

๕ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ คณะผู้บริหารสภาทนายความ สมาชิกสภาทนายความ และพนักงาน สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอเชิญสมาชิกสภาทนายความ เข้าร่วมโครงการจัดหาอาวุธปืนให้แก่ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ขอเชิญสมาชิกสภาทนายความ เข้าร่วมโครงการจัดหาอาวุธปืนให้แก่ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ดาวน์โหลดแคตตาล็อก : Download ดาวน์โหลดใบสั่งจอง : Download

ตัวแทนผู้ร้องฯ ยื่นขอความช่วยเหลือจากสภาทนายความ

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ตัวแทนผู้ร้องได้เดินทางมาสภาทนายความ เพื่อขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย กรณีได้รับความเสียหายจากการซื้อและใช้รถยนต์ยี่ห้อหนึ่ง แล้วระบบเครื่องยนต์มีปัญหา โดยมี นายสุเทพ จันทะแจ่ม รองประธานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สภาทนายความ และนางสาวสุรภา ศิริลำปาง คณะกรรมการฯ เป็นผู้รับเรื่อง โดยสภาทนายความจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป ...

ลงนาม MOU ร่วมกับสมัชชาสภาองค์กรชุมชน กรุงเทพมหานคร

วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : นางสาวเสาวรียา ไชยยังธัญทวี กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/ปฏิคม ในฐานะประธานโครงการ “หน่วยเคลื่อนที่บริการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายอย่างบูรณาการ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม” และนายณัชพล เกิดเกษม ประธานสมัชชาสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน...

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ คณะผู้บริหารสภาทนายความ สมาชิกสภาทนายความ และพนักงาน สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 1/62

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 1/62 ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download

อบรมโครงการ Legal English Training รุ่นที่ 4 (31/3/2562)

วันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายในหัวข้อ''สัญญาสัมปทานและการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน''ให้กับผู้เข้าอบรมโครงการ Legal English Training รุ่นที่ 4 ห้องบรรยาย ชั้น 4 อาคารสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร ...

มอบเงินสวัสดิการกรณีเจ็บป่วยให้แก่ภรรยาและบุตร ประธานสภาทนายความจังหวัดรัตนบุรี

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 นายเกษม รังสุวรรณ์ เหรัญญิก/รองเลขาธิการสภาทนายความ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สวัสดิการทนายความ มอบเงินสวัสดิการกรณีเจ็บป่วยให้แก่ภรรยาและบุตรนายไพฑูรย์ หมายมั่น ประธานสภาทนายความจังหวัดรัตนบุรี เป็นเงิน จำนวน 50,000 บาท ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

นักศึกษา มรภ.รำไพพรรณี ดูงานสภาทนายความ

วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายภักดี บุษยะบุตรี อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ, ดร.สมพงษ์ สิงห์สมบุญ กรรมการบริหารสภาทนายความภาค...

อบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสา (26/3/2562)

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 สภาทนายความได้จัดให้มีโครงการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสา เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 6/2562 โดยมีนายทัศไนย ไชยแขวง อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ/กรรมการประชาสัมพันธ์ นายวันชัย บุนนาค ทนายความ ให้เกียรติมาบรรยาย ในหัวข้อ “ศิลปะการถามพยานและการนำเสนอพยานหลักฐานต่อศาลในคดีอาญา” ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ...