อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน/เลขาธิการสภาทนายความ เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจ คุณสุภัค สิริเมฆ ภรรยาของทนายความนิติพัฒน์ พานทอง

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. : นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน/เลขาธิการสภาทนายความ เดินทางไปเป็นประธานในพิธีฌาปนกิจ คุณสุภัค สิริเมฆ ภรรยาของ นายนิติพัฒน์ พานทอง อดีตประธานสภาทนายความจังหวัดสระแก้ว ณ วัดเจริญสุข อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ...

นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ ทนายความอาสา ทนายขอแรง ที่ปรึกษากฎหมายเด็กและเยาวชน (ภาค 4)

วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมบ้านเชียง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ ทนายความอาสา ทนายขอแรง ที่ปรึกษากฎหมายเด็กและเยาวชน (ภาค...

อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ ร่วมหารือเพื่อประสานงานและเตรียมงานการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างองค์กรกับ Taipei Bar Association

วันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. : นายทัศไนย ไชยแขวง อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ/กรรมการประชาสัมพันธ์ และ Mr.Raymond Yu ตำแหน่ง Vice – Chairman International Affairs Committee จาก Taipei Bar...

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่อง การตรวจพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับตัวบุคคลในการสอบสวนคดีอาญา เพื่อช่วยเหลือทางกฎหมาย และอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่อง การตรวจพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับตัวบุคคลในการสอบสวนคดีอาญา เพื่อช่วยเหลือทางกฎหมาย และอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดาวน์โหลดแบบตอบรับ : Download

ฝ่ายวิชาการสภานายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับความคิดเห็นในการอบรมหลักสูตรทนายความผู้เชี่ยวชาญคดีประกันภัย รุ่นที่ 1

ฝ่ายวิชาการสภานายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับความคิดเห็นในการอบรมหลักสูตรทนายความผู้เชี่ยวชาญคดีประกันภัย รุ่นที่ 1 ดาวน์โหลดใบตอบรับความคิดเห็น : Download

ฝ่ายวิชาการสภานายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับความคิดเห็นในการอบรมหลักสูตรกฎหมายฟอกเงินสำหรับทนายความ

ฝ่ายวิชาการสภานายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับความคิดเห็นในการอบรมหลักสูตรกฎหมายฟอกเงินสำหรับทนายความ ดาวน์โหลดใบตอบรับความคิดเห็น : Download  

ข้อปฏิบัติและแบบแจ้งสถานที่ฝึกหัดงานผู้ผ่านการสอบภาคทฤษฎีรุ่นที่ 49

ข้อปฏิบัติและแบบแจ้งสถานที่ฝึกหัดงานผู้ผ่านการสอบภาคทฤษฎีรุ่นที่ 49 ดาวน์โหลดข้อปฏิบัติและแบบแจ้งการฝึกฯ : Download ( สามารถโหลดแบบแจ้งฝึกได้เลยไม่ต้องรอจดหมาย ) สามารถยื่นแจ้งฝึกหัดงานแทนกันได้หรือยื่นแจ้งทางไปรษณีย์ เอกสารที่ต้องยื่นแจ้ง - แบบแจ้งฝึกหัดงานภาคปฏิบัติ - สำเนาใบอนุญาตทนายความผู้เซ็นต์รับรอง กรุณาส่งเอกสารมายัง สภาทนายความในพระบรมราชูปภัมภ์ (สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ) 249 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ แขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

กำหนดการฝึกอบรมวิชาว่าความภาคทฤษฎีรุ่นที่ 50

กำหนดการฝึกอบรมวิชาว่าความภาคทฤษฎีรุ่นที่ 50 ดาวน์โหลดใบสมัครและใบจองชีทคำบรรยาย รุ่น 50 : Download แบบแจ้งชำระเงินสมัครอบรมฯ จองคำบรรยาย : Download

ประกาศสำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร เรื่อง การอบรมหลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร รุ่น 28

ประกาศสำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร เรื่อง การอบรมหลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร รุ่น 28

ประกาศผลสอบ รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคทฤษฎีรุ่นที่ 49

ประกาศผลสอบ รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคทฤษฎีรุ่นที่ 49 ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download