พิธีมอบประกาศนียบัตร รุ่น 47 (20/12/2560)

วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความ รุ่น 47 และผู้ผ่านการทดสอบกรณีฝึกหัดงานในสำนักงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ครั้งที่ 2/2560 โดย ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี ก่อนพิธีมอบประกาศนียบัตรฯ มีการจัดพิธีไหว้ครู จากนั้น ว่าที่พันตรี สมบัติ...

การอบรมจริยธรรมและมรรยาททนายความ รุ่น 47 (20/12/2560)

วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) กรุงเทพมหานคร : สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ จัดการอบรมจริยธรรมและมรรยาททนายความแก่ผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความ รุ่น 47 และผู้ผ่านการทดสอบกรณีฝึกหัดงานในสำนักงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ครั้งที่ 2/2560...

แผนผังรายงานตัวอบรมจริยธรรม รุน 47/ผูรักษาสถานภาพ และผูผานการฝกหัดงานในสํานักงาน 1 ป ครั้งที่ 2/2560

แผนผังรายงานตัวอบรมจริยธรรม รุน 47/ผูรักษาสถานภาพ และผูผานการฝกหัดงานในสํานักงาน 1 ป ครั้งที่ 2/2560 *** หลังจากลงทะเบียนแล้วให้นั่งภายในห้องตามแถว 1 - 86 ดูจากเลขประจำตัวผู้เข้าสอบ ตามเก้าอี้จะมีชื่อของแต่ละคนติดอยู่และให้นั่งตามรายชื่อตัวเอง ***

ระเบียบคณะกรรมการดำเนินกิจการของการฌาปนกิจสงเคราะห์ สภาทนายความ ว่าด้วยการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2552 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2)

ระเบียบคณะกรรมการดำเนินกิจการของการฌาปนกิจสงเคราะห์ สภาทนายความ ว่าด้วยการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2552 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2)    

นายกสภาทนายความ นำคณะฯ เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ กระทรวงยุติธรรม อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ นำคณะกรรมการบริหารสภาทนายความ ได้แก่ นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาศ อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย, นายนิพนธ์...

นายกสภาทนายความ พร้อมด้วยประธานกรรมการมรรยาททนายความ รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี่ จำกัด

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น. ณ อาคารอับดุลราฮิม ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายสุนทร ทรัพย์ตันติกุล ประธานกรรมการมรรยาททนายความ รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จากบริษัท เบเคอร์...

นายกสภาทนายความ พร้อมคณะฯ เข้าพบ ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เพื่อกราบเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความฯ

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ ทำเนียบองคมนตรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย ว่าที่พันตรี สมบัติ วงศ์กำแหง อุปนายกฝ่ายบริหาร/ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ, นายวิภาต อภิปาลกุลดำรง กรรมการอำนวยการสำนักฝึกอบรม, นายอุทัย...

สำนักงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ จัดเสวนาวิชาการ “เรื่องร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ.2559”

สำนักงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ จัดเสวนาวิชาการ "เรื่องร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ.2559" วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร ***ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย*** ดาวน์โหลดตอบรับ : Download    

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ณ SF Strike Bowl ชั้น 7 ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์

วันที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ SF Strike Bowl ชั้น 7 ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร : สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยรางวัลนายกสภาทนายความ โดย ว่าที่ร้อยตรี...

นศ.นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดูงานสภาทนายความ

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : นายเกษม รังสุวรรณ์ เหรัญญิกสภาทนายความ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารงานสภาทนายความ, การเตรียมตัวสู่วิชาชีพทนายความ และสาขานักกฎหมายด้านต่างๆ แก่คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานสภาทนายความ. ...