Home บทความและงานวิจัย

บทความและงานวิจัย

เทคนิคการแก้ปัญหาไฟล์ word ที่เป็นแบบพิมพ์เพี้ยน ฟอร์มแตก

เรื่อง เทคนิคการแก้ปัญหาไฟล์ word ที่เป็นแบบพิมพ์ เพี้ยน หรือ ฟอร์มแตก โดย คณะกรรมการเทคโนโลยีและสารสนเทศสภาทนายความฯ กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทนายความที่รักทุกท่าน ในยุคสมัยที่ทนายความปัจจุบัน ต้องข้องเกี่ยวและเกี่ยวพันกับเทคโนโลยีที่มีมานานสักพักหนึ่งแล้วนามว่า"คอมพิวเตอร์ " ที่มีขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องการจัดทำแบบพิมพ์คำคู่ความที่ทนายความทุกท่านต้องเกี่ยวข้องเพื่อจัดทำไปยื่นต่อศาล เพื่อช่วยให้สวยงาม สะดวก เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งทางสภาทนายความฯ ในส่วนของคณะกรรมการเทคโนโลยี และทางศาลยุติธรรมได้จัดให้มีการเปลี่ยนแปลงและดาว์นโหลดแบบพิมพ์ในรูปแบบ A4 ผ่านทางเว็บไซต์ตั้งแต่เมื่อก่อนวันที่ 1 เมษายน 2557 ซึ่งปัจจุบันผู้ที่ใช้แบบฟอร์มทุกท่านก็ปรับเปลี่ยน (หากยังไม่มีคลิก...

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน แห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน แห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ อ่านรายละเอียด พรบ. : ดาวน์โหลด ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ อ่านรายละเอียด พรบ. : ดาวน์โหลด ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

คำอธิบาย กฎหมายค้ำประกัน จำนอง และการทวงหนี้

https://docs.google.com/file/d/0B4n4NPcFIp7CWWp4OENkSXhXUDA/edit?usp=docslist_api

พระราชกําหนด การประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชกําหนด การประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ อ่านรายละเอียด พรก. : ดาวน์โหลด ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ อ่านรายละเอียด พรบ. : ดาวน์โหลด ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

พระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ อ่านรายละเอียด พรบ. : ดาวน์โหลด ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

คำถามกับกฎหมายการทวงถามหนี้ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนากฎหมาย สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

  บทความ : คำถามกับกฎหมายการทวงหนี้ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนากฎหมาย สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ่านบทความ : Download

พระราชบัญญัติ ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชบัญญัติ ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ อ่านรายละเอียด พรบ. : ดาวน์โหลด ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑ อ่านรายละเอียด ประกาศ : ดาวน์โหลด ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา