Home บทความและงานวิจัย

บทความและงานวิจัย

บทความและงานวิจัย

Home บทความและงานวิจัย

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ อ่านรายละเอียด พรบ. : ดาวน์โหลด   ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

พระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ อ่านรายละเอียด พรบ. : ดาวน์โหลด   ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

คำถามกับกฎหมายการทวงถามหนี้ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนากฎหมาย สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

  บทความ : คำถามกับกฎหมายการทวงหนี้ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนากฎหมาย สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ่านบทความ : Download

บทความ เรื่อง การจับกุมผู้กระทำผิดที่ชอบด้วยหลักนิติธรรมกับการจลาจล

  บทความ เรื่อง การจับกุมผู้กระทำผิดที่ชอบด้วยหลักนิติธรรมกับการจลาจล ดาวน์โหลดอ่านบทความ : Download

คำอธิบาย กฎหมายค้ำประกัน จำนอง และการทวงหนี้

https://docs.google.com/file/d/0B4n4NPcFIp7CWWp4OENkSXhXUDA/edit?usp=docslist_api

บทวิเคราะห์เด็ด ร่างแก้ไข พรบ. ลิขสิทธิ ที่เข้า สนช.[เมธยา ศิริจิตร]

ร่างกฎหมายลิขสิทธิ์ใหม่ ที่เข้า สนช ตอนนี้ เรามาฟังบทวิเคราะห์เด็ดปรมาจารย์ ร่างแก้ไข พรบ. ลิขสิทธิ ที่เข้า สนช                     จุดใหญ่ที่คนให้ความสนใจมากที่สุด คงเป็นเรื่องการคุ้มครอง Copyright Management Info...

การฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 289 (4) : [เสริมศักดิ์ เทพาคำ]

การฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 289 (4) : ดาวน์โหลด