Home สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ

ตารางเรียนภาคทฤษฎีรุ่นที่ 50

ตารางเรียนภาคทฤษฎีรุ่นที่ 50 *** กำหนดการตารางวิชาเรียนสามมารถปรับเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ***

ข้อปฏิบัติผู้ผ่านการสอบอบรมวิชาว่าความภาคทฤษฎีรุ่นที่ 50

ข้อปฏิบัติผู้ผ่านการสอบอบรมวิชาว่าความภาคทฤษฎีรุ่นที่ 50 วิธีการยื่นแจ้งฝึกหัดงาน - ยื่นแจ้งฝึกหัดงานด้วยตัวเอง - ยื่นแจ้งฝึกหัดงานแทนกันได้ (ไม่ต้องมอบอำนาจ) - ยื่นแจ้งฝึกหัดงานได้ทางไปรษณีย์ *** อย่าลืมแนบสำเนาใบอนุญาตทนายความผู้เซ็นรับรองการเข้าฝึกหัดงาน *** ดาวน์โหลดแบบแจ้งฝึกหัดงานรุ่น 50 : Download กรณีส่งทางไปรษณีย์ กรุณาส่งเอกสารมาที่ 249 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ) ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

กำหนดการรับสมัครและแผนผังที่นั่งสอบ ประเภทผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 3/2561

กำหนดการรับสมัครและแผนผังที่นั่งสอบ ประเภทผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 3/2561

สภาทนายความภาค 7 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาการฝึกทักษะการเขียนคำคู่ความเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบข้อเขียนวิชาว่าความภาคปฏิบัติ รุ่น 47

สภาทนายความภาค 7 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาการฝึกทักษะการเขียนคำคู่ความเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบข้อเขียนวิชาว่าความภาคปฏิบัติ รุ่น 47 วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมเวล อ.เมือง จ.นครปฐม

แผนผังที่นั่งสอบภาคปฏิบัติรุ่น 50

แผนผังที่นั่งสอบภาคปฏิบัติรุ่น 50

ประกาศผลสอบ รายชื่อผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 2/2561

ประกาศผลสอบ รายชื่อผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 2/2561

ประกาศ กำหนดการแผนผังที่นั่งสอบภาคปฏิบัติรุ่นที่ 49 และผู้รักษาสถานภาพ

ประกาศ กำหนดการแผนผังที่นั่งสอบภาคปฏิบัติรุ่นที่ 49 และผู้รักษาสถานภาพ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบประเภทฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 3/2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบประเภทฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 3/2561 ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download

นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 49 (ภาคทฤษฎี)

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ เปิดฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 49 (ภาคทฤษฎี) วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารที่ทำการสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 49...

กำหนดการฝึกอบรมวิชาว่าความภาคทฤษฎีรุ่นที่ 50

กำหนดการฝึกอบรมวิชาว่าความภาคทฤษฎีรุ่นที่ 50 ดาวน์โหลดใบสมัครและใบจองชีทคำบรรยาย รุ่น 50 : Download แบบแจ้งชำระเงินสมัครอบรมฯ จองคำบรรยาย : Download