Home สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ

Home สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบประเภทฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 3/2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบประเภทฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 3/2561 ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download

ข้อปฏิบัติและแบบแจ้งสถานที่ฝึกหัดงานผู้ผ่านการสอบภาคทฤษฎีรุ่นที่ 49

ข้อปฏิบัติและแบบแจ้งสถานที่ฝึกหัดงานผู้ผ่านการสอบภาคทฤษฎีรุ่นที่ 49 ดาวน์โหลดข้อปฏิบัติและแบบแจ้งการฝึกฯ : Download ( สามารถโหลดแบบแจ้งฝึกได้เลยไม่ต้องรอจดหมาย ) สามารถยื่นแจ้งฝึกหัดงานแทนกันได้หรือยื่นแจ้งทางไปรษณีย์ เอกสารที่ต้องยื่นแจ้ง - แบบแจ้งฝึกหัดงานภาคปฏิบัติ - สำเนาใบอนุญาตทนายความผู้เซ็นต์รับรอง กรุณาส่งเอกสารมายัง สภาทนายความในพระบรมราชูปภัมภ์ (สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ) 249 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ แขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคปฏิบัติรุ่นที่ 49 และผู้รักษาสถานภาพ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคปฏิบัติรุ่นที่ 49 และผู้รักษาสถานภาพ ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download

กำหนดการฝึกอบรมวิชาว่าความภาคทฤษฎีรุ่นที่ 50

กำหนดการฝึกอบรมวิชาว่าความภาคทฤษฎีรุ่นที่ 50 ดาวน์โหลดใบสมัครและใบจองชีทคำบรรยาย รุ่น 50 : Download แบบแจ้งชำระเงินสมัครอบรมฯ จองคำบรรยาย : Download

สำนักฝึกอบรมจึงขยายระยะเวลาการจองคำบรรยายภาคทฤษฎีรุ่นที่ 49 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

เนื่องจากมีนักศึกษาสอบถามเป็นจำนวนมาก ทางสำนักฝึกอบรมจึงขยายระยะเวลาการจองคำบรรยายภาคทฤษฎีรุ่นที่ 49 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ใบจองคำบรรยายภาคทฤษฎีรุ่นที่ 49 : Download ใบแจ้งชำระเงิน : Download กรุณาส่งหลักฐานส่งเอกสารต่างๆ มายัง สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ (จองคำบรรยายรุ่นที่ 49) สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 249 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

แผนผังที่นั่งสอบภาคทฤษฎีรุ่น 49

แผนผังที่นั่งสอบภาคทฤษฎีรุ่น 49 วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 - 17.30 น.

สภาทนายความภาค 7 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาการฝึกทักษะการเขียนคำคู่ความเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบข้อเขียนวิชาว่าความภาคปฏิบัติ รุ่น 47

สภาทนายความภาค 7 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาการฝึกทักษะการเขียนคำคู่ความเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบข้อเขียนวิชาว่าความภาคปฏิบัติ รุ่น 47 วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมเวล อ.เมือง จ.นครปฐม

ตารางเรียนและการแต่งกายการเข้าอบรมฯภาคทฤษฎีรุ่นที่ 51

ตารางเรียนและการแต่งกายการเข้าอบรมฯภาคทฤษฎีรุ่นที่ 51 ผู้เข้าอบรมฯจะต้องแต่งกายสุภาพตามระเบียบของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ ดังนี้ ชาย - กางเกงขายาวทรงสุภาพ สีดำหรือกรมท่าเข้ม เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว ผูกเนคไทสีดำ ไม่มีลวดลายหรือเสื้อชุดไทย (พระราชทาน) แบบแขนสั้นหรือแขนยาว สีสุภาพไม่มีลวดลาย รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ หรือสีน้ำตาลเข้ม หญิง - กระโปรงสีดำ หรือกรมท่า เสื้อสีขาว รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำหรือสีน้ำตาลเข้ม

แผนผังที่นั่งสอบผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ครั้งที่ 1/2561

แผนผังที่นั่งสอบผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ครั้งที่ 1/2561