มอบประกาศนียบัตรอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 49

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดให้มีพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 49 และผู้ผ่านการทดสอบกรณีฝึกหัดงานในสำนักงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561  และครั้งที่ 3/2561 โดยจัดขึ้น ณ หอประชุมอาคารภัทรมหาราช...

ตารางเรียนและการแต่งกายการเข้าอบรมฯภาคทฤษฎีรุ่นที่ 51

ตารางเรียนและการแต่งกายการเข้าอบรมฯภาคทฤษฎีรุ่นที่ 51 ผู้เข้าอบรมฯจะต้องแต่งกายสุภาพตามระเบียบของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ ดังนี้ ชาย - กางเกงขายาวทรงสุภาพ สีดำหรือกรมท่าเข้ม เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว ผูกเนคไทสีดำ ไม่มีลวดลายหรือเสื้อชุดไทย (พระราชทาน) แบบแขนสั้นหรือแขนยาว สีสุภาพไม่มีลวดลาย รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ หรือสีน้ำตาลเข้ม หญิง - กระโปรงสีดำ หรือกรมท่า เสื้อสีขาว รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำหรือสีน้ำตาลเข้ม

กำหนดการแผนผังการอบรมจริยธรรมรับใบประกาศ ผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 49 และผู้รักษาสถานภาพ และผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 3/2561

กำหนดการแผนผังการอบรมจริยธรรมรับใบประกาศ ผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 49 และผู้รักษาสถานภาพ และผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 3/2561

เข้าพบองคมนตรี (16/10/2561)

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ทำเนียบองคมนตรี กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายวิภาต อภิปาลกุลดำรง กรรมการอำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ เข้าพบ ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบประเภทฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 3/2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบประเภทฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 3/2561 ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download

รายชื่อผู้สมัครอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 51 (กรณีนักศึกษาเก่า)

*** รายชื่อเรียงตามตัวอักษร*** บัตรประจำตัวจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร สำหรับนักศึกษาที่เอกสารถูกต้องหรือชำระเงินครบตามค่าธรรมเนียมที่ระบุไว้ บุคคลใดที่ไม่ได้รับบัตรประจำตัวสอบ ให้ปริ้้นรายชื่อตัวเองตามประกาศนี้คู่กับบัครประชาชน หรือบัตรที่ราชการออกให้เข้าสอบได้ *** นักศึกษาที่มาสมัครด้วยตัวเองจะไม่มีรายชื่อตามประกาศ *** ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคปฏิบัติรุ่นที่ 49 และผู้รักษาสถานภาพ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคปฏิบัติรุ่นที่ 49 และผู้รักษาสถานภาพ ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download

ประกาศ กำหนดการแผนผังที่นั่งสอบภาคปฏิบัติรุ่นที่ 49 และผู้รักษาสถานภาพ

ประกาศ กำหนดการแผนผังที่นั่งสอบภาคปฏิบัติรุ่นที่ 49 และผู้รักษาสถานภาพ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครทางไปรษณีย์ (นักศึกษาใหม่) สมัครอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 51

ประกาศรายชื่อผู้สมัครทางไปรษณีย์ (นักศึกษาใหม่) สมัครอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 51 - นักศึกษาเอกสารที่มีปัญหารีบดำเนินการติดต่อสำนักฝึกอบรม ภายในวันที่ 14 กันยายน 2561 ด่วน !!! ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download หมายเหตุ *** เพื่อความสะดวกในการมาติดต่อรับบัตร ให้นักศึกษาจดเลขประจำตัวหรือปริ้นหน้าที่มีรายชื่อตัวเอง ให้มาติดต่อรับบัตรประจำตัวพร้อมกับเอกสารต่างๆที่กำหนดไว้ ***  

ประกาศผลสอบ รายชื่อผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 2/2561

ประกาศผลสอบ รายชื่อผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 2/2561