กำหนดการรับสมัครและแผนผังที่นั่งสอบ ประเภทผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 3/2561

กำหนดการรับสมัครและแผนผังที่นั่งสอบ ประเภทผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 3/2561

ข้อปฏิบัติผู้ผ่านการสอบอบรมวิชาว่าความภาคทฤษฎีรุ่นที่ 50

ข้อปฏิบัติผู้ผ่านการสอบอบรมวิชาว่าความภาคทฤษฎีรุ่นที่ 50 วิธีการยื่นแจ้งฝึกหัดงาน - ยื่นแจ้งฝึกหัดงานด้วยตัวเอง - ยื่นแจ้งฝึกหัดงานแทนกันได้ (ไม่ต้องมอบอำนาจ) - ยื่นแจ้งฝึกหัดงานได้ทางไปรษณีย์ *** อย่าลืมแนบสำเนาใบอนุญาตทนายความผู้เซ็นรับรองการเข้าฝึกหัดงาน *** ดาวน์โหลดแบบแจ้งฝึกหัดงานรุ่น 50 : Download กรณีส่งทางไปรษณีย์ กรุณาส่งเอกสารมาที่ 249 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ) ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคทฤษฎี รุ่น 50

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคทฤษฎี รุ่น 50 ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download

กำหนดการรับสมัครอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 51

กำหนดการรับสมัครอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 51 : Download ใบสมัครอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 51 : Download ใบจองคำบรรยาย (ไม่บังคับจอง) : Download แบบฟอร์มชำระเงิน ธนาคารกรุงเทพ : Download เคาน์เตอร์เซอร์วิส : Download  

แผนผังที่นั่งสอบ ผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 2/2561

แผนผังที่นั่งสอบผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 2/2561

ระเบียบการสอบและแผนผังที่นั่งสอบภาคทฤษฎีรุ่นที่ 50

ระเบียบการสอบและแผนผังที่นั่งสอบภาคทฤษฎีรุ่นที่ 50

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความ รุ่น 48 และผู้ผ่านการทดสอบกรณีฝึกหัดงานในสำนักงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ครั้งที่ 1/2561

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความ รุ่น 48 และผู้ผ่านการทดสอบกรณีฝึกหัดงานในสำนักงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ครั้งที่ 1/2561 โดย ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี ก่อนพิธีมอบประกาศนียบัตรฯ มีการจัดพิธีไหว้ครู จากนั้น ว่าที่พันตรี สมบัติ...

ปิดการอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 50 (2/6/2561)

วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ กล่าวให้โอวาทและปิดการอบรมวิชาว่าความภาคทฤษฎี รุ่นที่ 50 ในโอกาสนี้ นักศึกษาอบรมวิชาว่าความฯ ได้จัดพิธีไหว้ครูเป็นสิริมงคลด้วย...

แผนผังรายงานตัวและที่นั่งพิธีรับประกาศนียบัตรรุ่นที่ 48 และผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 1/61

แผนผังรายงานตัวและที่นั่งพิธีรับประกาศนียบัตรรุ่นที่ 48 และผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 1/61

กำหนดการผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน ไม่น้อยกว่า 1ปี ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/61

กำหนดการผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน ไม่น้อยกว่า 1ปี ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/61 วิธีการสมัครสอบ - สามารถลงทะเบียนสอบแทนกันได้โดยไม่ต้องทำหนังสือมอบอำนาจ - บุคคลใดที่จะมายื่นสมัครแทนต้องทราบชื่อ ที่อยู่ปัจจุบันและที่อยู่จัดส่งผลสอบของผู้สมัครสอบ - บุคคลใดที่ฝึกหัดงานวันครบกำหนด 1 ปี ก่อนวันสอบสามารถลงทะเบียนสอบได้ตามวันเวลาที่กำหนด ต้องมาสมัครด้วยตัวเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาลงทะเบียนสอบแทน - ไม่รับสมัครสอบทางไปรษณีย์ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น .......................................................................................................... เอกสารการสมัคร กรณีที่เคยสมัครแล้ว - บัตรประจำตัวสอบเดิม - รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ (เขียนชื่อ สกุล หลังรูป) -...