เข้าพบองคมนตรี (16/10/2561)

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ทำเนียบองคมนตรี กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายวิภาต อภิปาลกุลดำรง กรรมการอำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ เข้าพบ ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบประเภทฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 3/2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบประเภทฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 3/2561 ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download

รายชื่อผู้สมัครอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 51 (กรณีนักศึกษาเก่า)

*** รายชื่อเรียงตามตัวอักษร*** บัตรประจำตัวจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร สำหรับนักศึกษาที่เอกสารถูกต้องหรือชำระเงินครบตามค่าธรรมเนียมที่ระบุไว้ บุคคลใดที่ไม่ได้รับบัตรประจำตัวสอบ ให้ปริ้้นรายชื่อตัวเองตามประกาศนี้คู่กับบัครประชาชน หรือบัตรที่ราชการออกให้เข้าสอบได้ *** นักศึกษาที่มาสมัครด้วยตัวเองจะไม่มีรายชื่อตามประกาศ *** ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคปฏิบัติรุ่นที่ 49 และผู้รักษาสถานภาพ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคปฏิบัติรุ่นที่ 49 และผู้รักษาสถานภาพ ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download

ประกาศ กำหนดการแผนผังที่นั่งสอบภาคปฏิบัติรุ่นที่ 49 และผู้รักษาสถานภาพ

ประกาศ กำหนดการแผนผังที่นั่งสอบภาคปฏิบัติรุ่นที่ 49 และผู้รักษาสถานภาพ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครทางไปรษณีย์ (นักศึกษาใหม่) สมัครอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 51

ประกาศรายชื่อผู้สมัครทางไปรษณีย์ (นักศึกษาใหม่) สมัครอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 51 - นักศึกษาเอกสารที่มีปัญหารีบดำเนินการติดต่อสำนักฝึกอบรม ภายในวันที่ 14 กันยายน 2561 ด่วน !!! ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download หมายเหตุ *** เพื่อความสะดวกในการมาติดต่อรับบัตร ให้นักศึกษาจดเลขประจำตัวหรือปริ้นหน้าที่มีรายชื่อตัวเอง ให้มาติดต่อรับบัตรประจำตัวพร้อมกับเอกสารต่างๆที่กำหนดไว้ ***  

ประกาศผลสอบ รายชื่อผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 2/2561

ประกาศผลสอบ รายชื่อผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 2/2561

กำหนดการรับสมัครและแผนผังที่นั่งสอบ ประเภทผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 3/2561

กำหนดการรับสมัครและแผนผังที่นั่งสอบ ประเภทผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 3/2561

ข้อปฏิบัติผู้ผ่านการสอบอบรมวิชาว่าความภาคทฤษฎีรุ่นที่ 50

ข้อปฏิบัติผู้ผ่านการสอบอบรมวิชาว่าความภาคทฤษฎีรุ่นที่ 50 วิธีการยื่นแจ้งฝึกหัดงาน - ยื่นแจ้งฝึกหัดงานด้วยตัวเอง - ยื่นแจ้งฝึกหัดงานแทนกันได้ (ไม่ต้องมอบอำนาจ) - ยื่นแจ้งฝึกหัดงานได้ทางไปรษณีย์ *** อย่าลืมแนบสำเนาใบอนุญาตทนายความผู้เซ็นรับรองการเข้าฝึกหัดงาน *** ดาวน์โหลดแบบแจ้งฝึกหัดงานรุ่น 50 : Download กรณีส่งทางไปรษณีย์ กรุณาส่งเอกสารมาที่ 249 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ) ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคทฤษฎี รุ่น 50

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคทฤษฎี รุ่น 50 ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download