สภาทนายความต้อนรับคณะผู้แทนจากกัมพูชาและอินโดนีเซีย (15/8/2562)

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ : นายทัศไนย ไชยแขวง อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ, นายอนุพร อรุณรัตน์ กรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร, นายอุทัย ไสยสาลี หัวหน้าสำนักงานสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การต้อนรับนางสุจิตรา แก้วไกร ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในโอกาสนำคณะผู้แทนจากราชอาณาจักรกัมพูชา ประกอบด้วย H.E. Chin Malin Under Secretary of State Ministry of Justice H.E. Khlok Dara Director of International Relations and Development Partners Department,Ministry of Justice Mr.Sok Bora Director of Mediation and Local Justice Department,Ministry of Justice Ms.Heng Sinet Deputy Director of International Relations and Development Partners Department,Ministry of Justice Mr.Ngo Salong Deputy Director of International Relations and Development partners Department,Ministry of Justice Mr.Kao Sokheng Chief bureau of asean affairs และผู้แทนจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประกอบด้วย Mr. Benny Riyanto Head of National Law Development Agency และ Constantinus Kristomo Head of Legal Service Divivision of West Papua Provice,Ministry of Law and Human Rights เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านสิทธิมนุษยชน และประสบการณ์เรื่องการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายของแต่ละประเทศร่วมกัน
หลังจากนั้นได้นำคณะผู้แทนเยี่ยมชมการดำเนินงานและการให้บริการงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย โดยเฉพาะการให้บริการด้านกฎหมายภาคภาษาอังกฤษ และการให้คำปรึกษากฎหมายผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Line Application) ของสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายสภาทนายความ