แบบฟอร์มโครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ

แบบฟอร์มโครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ

1. แบบฟอร์มให้คำปรึกษาประจำวัน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มให้คำปรึกษาประจำวัน

 

2. ใบเบิกค่าตอบแทนทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบเบิกค่าตอบแทนทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ