แบบฟอร์มโครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ

แบบฟอร์มโครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ

1. ใบเบิกค่าตอบแทนทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบเบิกค่าตอบแทนทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจกรุงเทพมหานคร (ทอสต.3)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบแจ้งเปลี่ยนแปลงวันปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบเบิกค่าตอบแทนทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจส่วนภูมิภาค (ทอสต.3)

 

2. แบบฟอร์มให้คำปรึกษาประจำวัน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มให้คำปรึกษาประจำวัน กรุงเทพมหานคร (ทอสต.4)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มให้คำปรึกษาประจำวัน ส่วนภูมิภาค (ทอสต.4)

 

3. แบบสำรวจความคิดเห็นการให้บริการช่วยเหลือทางกฎหมาย

ดาวน์โหลดแบบสำรวจความคิดเห็นการให้บริการช่วยเหลือทางกฎหมาย สภาทนายความ ณ สถานีตำรวจ (ทอสต.7)