ติดต่อเรา

249 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : 02-522-7124 ถึง 27 , 02-522-7143 ถึง 47

ปรึกษากฎหมาย สายด่วนสภาทนายความ โทร. 1167

ติดต่อ สำนักงานทะเบียน
โทรศัพท์ : 02-522-7124 ถึง 27 ต่อ 215-217, 02-522-7137
โทรสาร  : 02-522-7138

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความ
อาคารสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โทรศัพท์ : (ติดต่อสนง.ฝึกอบรมฯ เท่านั้น) 02-522-7124 ถึง 27 ต่อ 219-223
โทรสาร  : 02-522-7130

การเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง : สาย 39, 503, 522

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS : ลงสถานีพหลโยธิน 59

International Relation Office : foreignaffairslawyerscouncil@gmail.com