แบบฟอร์มสำนักงานมรรยาททนายความ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำนักงานมรรยาททนายความ

1. แบบฟอร์มความเห็นคณะกรรมการมรรยาททนายความ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 

2. แบบฟอร์มคำแก้ข้อกล่าวหา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 

3. แบบฟอร์มคำให้การ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 

4. แบบฟอร์มคำให้การพยาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 

5. แบบฟอร์มคำกล่าวหา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 

6. แบบฟอร์มคำร้อง

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 

7. แบบฟอร์มท้ายคำกล่าวหา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 

8. แบบฟอร์มบัญชีพยานคดีมรรยาท

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 

9. แบบฟอร์มประกาศแจ้งนัด

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 

10. แบบฟอร์มรายงานการสอบสวน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 

11. แบบฟอร์มรายงานการประชุมคณะกรรมการสอบสวน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 

12. แบบฟอร์มหนังสือแจ้งวันนัด

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 

13. แบบฟอร์มอุทธรณ์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม