ขอเชิญทนายความร่วมสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมประชุม LAW ASIA Constitutional & Rule of Law ณ ประเทศมาเลเซีย

ขอเชิญทนายความร่วมสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมประชุม LAW ASIA Constitutional & Rule of Law ณ ประเทศมาเลเซีย

ในวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 8.00 -12.15 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร : Download

 

ยื่นใบสมัครได้ที่ทาง E-mail : international.sa5900@gmail.com

ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2562 – 16 กันยายน 2562 หรือลงทะเบียนหน้างานได้ตั้งแต่เวลา 8.00 – 8.30 น.