เปิดสั่งจอง สมุดบันทึกนักกฎหมาย 2563

เปิดสั่งจองสมุดบันทึกนักกฎหมาย ประจาปี 2563
พิเศษ !!! สั่งจองตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2562 – 31 ตุลาคม 2562 ในราคาเพียง 170.- บาท

 

ดาวน์โหลดใบสั่งจอง : Download

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร.02-522-7124 ถึง 27

สำนักงานเลขาธิการ : ต่อ 319

สำนักงานการเงินและบัญชี : ต่อ 233, 235-236