นายกสภาทนายความเสวนาเรื่องปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของสื่อมวลชน

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของสื่อมวลชน ในการเสนอข่าวกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่ง ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เน้นให้สื่อมวลชนช่วยกันระวังการเสนอข่าวของผู้แถลงข่าวโดยเฉพาะทนายความที่อาจเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น ซึ่งอาจนำไปสู่การถูกกล่าวหาผิดมรรยาททนายความ และปัจจุบันก็มีคดีมรรยาทลักษณะดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการมรรยาททนายความหลายคดี จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ณ ห้องบุษบงกช เอ ชั้น 2 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

29