บันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระราชินี ทางช่อง 5

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสภาทนายความ และพนักงานสภาทนายความ ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร.