อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” วันที่ 9

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสถาบันพัฒนาวิชาชีพทนายความ จัดอบรม เรื่อง “หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” ซึ่งเป็นวันที่ 9 ของการอบรม การบรรยายในวันนี้ มีวิทยากรร่วมบรรยายความรู้ในการอบรมหลักสูตร โดยมีหัวข้อดังนี้

– การไต่สวน พิจารณา และสืบพยานในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ บรรยายโดย นายณัฏฐ์พงษ์ สมศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดม

– สัมมนาปัญหากฎหมายเกี่ยวกับคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ บรรยายโดย นายณัฏฐ์พงษ์ สมศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดม
หลังจากจบการบรรยาย ดร.วิรัลพัชร เวทธาวริทธิ์ธร อุปนายกฝ่ายวิชาการ เข้ากล่าวทักทายผู้เข้าอบรมในวันนี้

ทั้งนี้ สำหรับการอบรม เรื่อง “หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” มีผู้สมัครเข้ารับการอบรมจำนวน 54 คน ซึ่งมีระยะเวลาในการอบรม 16 วัน ตั้งแต่วันที่ 5-6, 19-20, 26-27 สิงหาคม 2566, วันที่ 2-3, 16-17, 19, 23-24, 26-27 กันยายน 2566 และวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566 โดยมี นายสยุม ไกรทัศน์ กรรมการฝ่ายวิชาการ นายกิตติพงษ์ วงศ์กิติ กรรมการฝ่ายวิชาการ และนางสาวอัจฉรา แสงขาว กรรมการและเลขานุการฝ่ายวิชาการ เป็นพิธีกรดำเนินรายการและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา.