ประกาศสำนักงานทะเบียนทนายความ เรื่อง รับสมัครสัมมนาทนายความและสำนักงานที่ขึ้นทะเบียนประกอบธุรกิจทวงถามหนี้

ประกาศสำนักงานทะเบียนทนายความ เรื่อง รับสมัครสัมมนาทนายความและสำนักงานที่ขึ้นทะเบียนประกอบธุรกิจทวงถามหนี้

คุณสมบัติ :

  1. ทนายความหรือสำนักงานที่จดทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ไว้กับสภาทนายความ หรือ
  2. ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้

หลักฐานที่ต้องยื่นสมัครพร้อมใบสมัคร :

  1. สำเนาใบอนุญาตทนายความ หรือสำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
  2. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 1,000 บาท

วัน/เวลา/สถานที่/และจำนวนรับสมัคร :

  • ตั้งแต่วันที่ 2 – 28 มกราคม 2563 เวลา 8.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)
  • สมัครได้ที่ สำนักงานทะเบียน ส่วนงานรับคำขอจดทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ ชั้น 2 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 249 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
  • รับจำนวน 250 คน

วัน เวลา และสถานที่การสัมมนา :

  • วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร : Download

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร. 02-522-7143 ถึง 47 ต่อ 213, 218