อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ เข้าร่วมประชุม Media Sustainability Discussion – Indonesia and Thailand

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. นางสาวศรินทร เลืองวัฒนะวณิช อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ เข้าร่วมประชุม Media Sustainability Discussion – Indonesia and Thailand เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงสถานการณ์ความท้าทายของวงการสื่อมวลชน ที่ได้รับผลกระทบจาก Global Platform ทั้งในด้านธุรกิจ เทคโนโลยี เสรีภาพสื่อ มาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน ตลอดจนสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก
.
จัดโดย สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ (National Press Council of Thailand) และ BBC Media Action (อินโดนีเซีย) ณ ห้องบุษบงกช บี โรงแรมรอยัล ริเวอร์ (บางพลัด) กรุงเทพฯ