ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณแม่จริยากร มีเมศกุล

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 18.30 น. ณ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง ศาลา 27 : สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ มอบให้ นายไพบูลย์ แย้มเอม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ พร้อมนายสุนทร พยัคฆ์ เลขาธิการและกรรมการประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่สภาทนายความ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณแม่จริยากร มีเมศกุล
สำหรับงานสวดอภิธรรมจะมีตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2565 – 22 กันยายน 2565