ให้การต้อนรับ Dai-Ichi Tokyo Bar Association (DTBA)

วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นางสาวศรินทร เลืองวัฒนะวณิช อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ, ดร.สุธรรม วลัยเสถียร อดีตอุปนายกฝ่ายต่างประเทศ, ดร.นิสิต อินทมาโน และ ดร.นิติ เนื่องจำนง ให้การต้อนรับ Mr. Shigeki Takahashi The President of International Relationship Committee of Dai-Ichi Tokyo Bar Association (DTBA) และ Mr. Atsushi Hagino a member of Dai-Ichi Tokyo Bar Association (DTBA) จาก Dai-Ichi Tokyo Bar Association (DTBA) โดยมีการหารือเกี่ยวกับการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์กร ร่วมแลกเปลี่ยนการความรู้ทางกฎหมายด้วยต่างๆ อาทิเช่น การจัดสัมมนาระหว่างองค์กร เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านกฎหมายระหว่างทนายความประเทศไทยและทนายความประเทศญี่ปุ่น