ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณรักษ์ บางกอกน้อย

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น. ณ วัดจันทร์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย กรุงเทพมหานคร : สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ มอบให้นายสมพร ดำพริก อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย, นายสัญญาภัชระ สามารถ อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ และนายไพบูลย์ แย้มเอม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ และเจ้าหน้าที่สภาทนายความ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณรักษ์ บางกอกน้อย
สำหรับงานสวดอภิธรรมจะมีตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2565 – 30 กันยายน 2565 และพิธีฌาปนกิจ วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565.