แสดงความยินดีแก่ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สภาทนายความ : ทีมฟุตบอลทนายความมหานคร นำโดยนายอัศวิน ขวัญพรหม, นายอนันตพงษ์ เทพช่วยสุข, นายสราวุธ เพชรสุภา และคณะฯ เข้ามอบกระเช้าดอกไม้และแสดงความยินดีแก่ ดร.วิเชียร ชุบไธสง เนื่องในโอกาสที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกสภาทนายความ พร้อมนายสมพงษ์ จู่ตันซ่วน อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน และนายไพบูลย์ แย้มเอม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์