แสดงความยินดีแก่ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 4 สภาทนายความ : บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด เข้าพบแสดงความยินดีแก่ ดร.วิเชียร ชุบไธสง เนื่องในโอกาสที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกสภาทนายความ และร่วมหารือ เรื่องประกันสุขภาพกลุ่มและประกันอุบัติเหตุกลุ่มของทนายความ โดยมีนายไพบูลย์ แย้มเอม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ร่วมหารือ