แสดงความยินดีแก่ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 14.30 น. ณ ประชุม ชั้น 3 สภาทนายความ : สมาคมทนายความ CTAB และคณะฯ เข้ามอบกระเช้าดอกไม้และแสดงความยินดีแก่ ดร.วิเชียร ชุบไธสง เนื่องในโอกาสที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกสภาทนายความ