ร่วมเป็นเจ้าภาพประชุมเพลิงคุณแม่บุญศรี พัฒนะนุกิจ

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ ศาลา 3 วัดสุทธิวราราม ถนนเจริญกรุง กรุงเทพมหานคร : สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ มอบให้นายวีรศักดิ์ โชติวานิช อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ/กรรมการประชาสัมพันธ์และรองเลขาธิการ ,นายสุนทร พยัคฆ์ เลขาธิการ และเจ้าหน้าที่สภาทนายความ ร่วมเป็นเจ้าภาพประชุมเพลิงคุณแม่บุญศรี พัฒนะนุกิจ อายุ 102 ปี มารดาของคุณชุติมา พัฒนะนุกิจ