แสดงความยินดีแก่ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 11.30 น. ณ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี กฤษดา กฤตเมธานนท์ ที่ปรึกษาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะฯ เข้ามอบกระเช้าและแสดงความยินดีแก่ ดร.วิเชียร ชุบไธสง เนื่องในโอกาสที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกสภาทนายความ โดยมี นายสมพร ดำพริก อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย, นายสัญญาภัชระ สามารถ อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ และนายสุชาติ ชมกุล อุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมให้การต้อนรับ.