แจ้งความดำเนินคดีกับทนายความปลอม

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร : ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ บุญเกื้อ นายทะเบียน พร้อมด้วย นายอดุลย์ หาญกำจัดภัย ประธานสภาทนายความจังหวัดกำแพงเพชร, นายสิงห์ทอง เฟื่องอิ่ม กรรมการ และนายเดชา ยามา ทนายความจังหวัดกำแพงเพชร เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับนายพรเทพ คะเชนทร์ภักดิ์ ตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 มาตรา 33 จากกรณีที่มีผู้ที่ไม่ได้เป็นทนายความ ทำการปลอมแปลงหลักฐานการเป็นทนายความ และไปดำเนินคดีในชั้นศาล
สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ทำการตรวจสอบไม่ปรากฏชื่อบุคคลดังกล่าว เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมและทดสอบวิชาว่าความจากสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ และไม่ได้จดทะเบียนรับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ โดยเลขหมายใบอนุญาตให้เป็นทนายความที่ทำการปลอมแปลงนั้น ก็เป็นของทนายความบุคคลอื่น ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับผู้ปลอมแปลงใบอนุญาตให้เป็นทนายความแต่ประการใด.