ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ครบรอบ 132 ปี กรมบัญชีกลาง

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ กรมบัญชีกลาง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 : ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ มอบหมายให้นายวีรศักดิ์ โชติวานิช อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ/กรรมการประชาสัมพันธ์และรองเลขาธิการ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 132 ปี กรมบัญชีกลาง โดยมีนางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง, นางภัทราพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง และนายเกรียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ