ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท แองเจิ้ล ไทม์ จำกัด

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ : สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท แองเจิ้ล ไทม์ จำกัด เพื่อพัฒนาระบบใบอนุญาตทนายความดิจิทัลบนแพล็ตฟอร์ม Blockchain พร้อมทดสอบระบบและเริ่มใช้งานได้จริงภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2565 นี้ โดยมีการใช้ระบบลายมือชื่อดิจิทัลกำกับในธุรกรรมออนไลน์เต็มรูปแบบ ทำให้ธุรกรรมและข้อมูลดิจิทัลที่เกิดขึ้นมีผลเป็นต้นฉบับตามกฎหมาย สามารถตรวจสอบเพื่อยืนยันใบอนุญาตให้เป็นทนายความได้ทันทีด้วยข้อมูลปัจจุบัน โดยมี ดร.วิรัลพัชร เวธทาวริทธิ์ธร อุปนายกฝ่ายวิชาการ, นายสุนทร พยัคฆ์ เลขาธิการ, นายสฤษดิ์ เจียมกมล เหรัญญิก และนายอรรถพร อัมพวา กรรมการบริหาร ภาค 7 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง