ประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบใบอนุญาตให้เป็นทนายความอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3/2565

วันนี้ (10 พ.ย. 2565) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร นายอรรถพร อัมพวา กรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค 7 ในฐานะประธานโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบใบอนุญาตทนายความให้เป็นทนายความอิเล็กทรอนิกส์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบใบอนุญาตให้เป็นทนายความอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3/2565 โดยมีนายชัยวัฒน์ บุญเกื้อ นายทะเบียนสภาทนายความ/กรรมการโครงการฯ พร้อมคณะทำงานของสำนักงานทะเบียน สภาทนายความ และนายนพดล ทองสม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทแองเจิ้ล ไทม์ จำกัด พร้อมทีมงาน โดยได้รับเกียรติจากนายสุนทร พยัคฆ์ เลขาธิการสภาทนายความ/ที่ปรึกษาโครงการฯ นายวีรศักดิ์ โชติวานิช อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรรมการประชาสัมพันธ์และรองเลขาธิการ/ที่ปรึกษาโครงการฯ เข้าร่วมประชุม
ทั้งนี้ที่ประชุมฯ ได้มีการพิจารณา เรื่อง การจัดทำระบบบริการตรวจสอบสถานภาพทนายความ และรายงานความคืบหน้าระบบใบอนุญาตทนายความด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน.