เข้าร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกสภาฯ

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เบ็ญจาธิกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/คณบดี คณะนิติศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม บุษบาบาน ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่ ดร.วิเชียร ชุบไธสง เนื่องในโอกาสที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ. 2565-2568