เข้าร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกสภาฯ

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องรับรอง สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ : นายสุริยา นาชิน อุปนายกสมาคมเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPOA) พร้อมด้วยคณะ เข้า พบ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับเลือกให้เป็นนายกสภาทนายความคนใหม่ และหารือถึงความร่วมมือในการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับสมาชิกทนายความ