ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม เรื่อง “การดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action)” ข้อพิจารณาปัญหาบางประการในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม เรื่อง “การดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action)” ข้อพิจารณาปัญหาบางประการในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์