ร่วมแสดงความยินดีและหารือถึงความร่วมมือระหว่างกัน

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องรับรอง สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร รศ.ดร.นิยารินทร์ สกุลภัทร์เตชิน นายกสมาคมคนต้นคิด เพื่อสังคมไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าพบ ดร. วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกสภาทนายความคนใหม่ และหารือถึงความร่วมมือระหว่างกัน โดยทางสมาคมคนต้นคิด เพื่อสังคมไทย มีแนวนโยบายในการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนทั่วประเทศ และจัดกิจกรรมโครงการเพื่อสังคมร่วมกัน
ด้าน ดร. วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณกับทางสมาคมฯ และยินดีให้ความร่วมมือ พร้อมสนับสนุนโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับภาคประชาชนและสังคมต่อไป
และในโอกาสนี้นายกสมาคมคนต้นคิด เพื่อสังคมไทย ได้มอบกาแฟ จำนวน 1 ลัง เพื่อให้บริการเป็นเครื่องดื่มแก่สมาชิกทนายความที่เข้ามาติดต่องาน ณ ที่ทำการสภาทนายความ