มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำปี 2565

เมื่อวันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.50 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ : ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์แก่ผู้รับเงินสงเคราะห์จำนวน 4 ราย ได้แก่ ผู้รับเงินสงเคราะห์ของนายพินิจ ทวีสุข, นางสาวสุวรรณา ศรีหงส์, นายไพชิฏฏ์ ศรีประดิษฐ์ และนายศุภกิจ หล่อพัฒนากูร โดยมีนายไพบูลย์ แย้มเอม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ และนายชัยวัฒน์ บุญเกื้อ และนายอุทัย ไสยสาลี หัวหน้าสำนักงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบดังกล่าว.