อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ มอบเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 การแข่งขันฟุตบอล Lawyer’s Cup ครั้งที่ 24

วันที่ 19 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : นายไพบูลย์ แย้มเอม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ มอบเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 การแข่งขันฟุตบอล Lawyer’s Cup ครั้งที่ 24 ให้กับทีมทนายความกรุงเทพ โดยมีผู้แทนจากทีมฟุตบอลดังกล่าว เข้ารับมอบ.