นายความสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10 พร้อมคณะ เข้ารับพรปีใหม่ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องรับรอง สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ นายกิตติคุณ แสงหิรัญ ประธานทนายความสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10 พร้อมคณะ เข้ารับพรปีใหม่ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566