ร่วมพิธีเปิดอบรมทบทวนการทำสำนวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น.ที่สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ ได้รับเชิญจาก พ.ต.ท.ปรีชา อับดุลเลาะห์ ประธานชมรมผู้ไกล่เกลี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อร่วมพิธีเปิดอบรมทบทวนการทำสำนวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 520 คนซึ่งมีทนายความจำนวน 350 คนเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย