ผู้ประสานงานโครงการทนายความอาสาเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัย เข้าพบสภาทนายความหารือการคุ้มครองสิทธิของผู้ลี้ภัย

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ นางสาวคอรีเยาะ มานุแช ผู้ประสานงานโครงการทนายความอาสาเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัย พร้อมคณะ เข้าพบนายสัญญาภัชระ สามารถ อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ สภาทนายความ และในฐานะประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน และนางสาวศรินทร เลืองวัฒนะวณิช อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สภาทนายความ เพื่อเข้าร่วมหารือถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัย ในประเด็นการขยายเครือข่ายทนายความอาสาในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ลี้ภัยในประเทศไทย การจัดอบรมให้ความรู้กับทนายความในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ลี้ภัย และขอให้สภาทนายความเข้ามามีบทบาทในการผลักดันเชิงนโยบายและขับเคลื่อนเรื่องการกลั่นกรองผู้ลี้ภัย ซึ่งในทางปฏิบัติยังมีข้อติดขัดอยู่ เพื่อคุ้มครองสิทธิผู้ลี้ภัย