ขยายระยะเวลารับสมัคร การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขยายระยะเวลารับสมัคร การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เนื่องด้วยความขัดข้องในการจัดส่งหนังสือเชิญ จึงขอขยายกำหนดการรับสมัครการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ
เชิญนิสิตนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2566
กำหนดการจัดงาน
– รอบคัดเลือก วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
– รอบตัดสิน วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
สถานที่แข่งขัน
รอบคัดเลือก / รอบชิงชนะเลิศ : สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 249 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานกิจการระหว่างประเทศ โดยส่งชื่อและเอกสารประกอบการสมัครมาที่ E-Mail : nisa5977@gmail.com ภายในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 โทรศัพท์ 093-219-7788

ดาวน์โหลด : Download