เปิดการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 60 (ภาคทฤษฎี)

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 60 (ภาคทฤษฎี) แก่นักศึกษาผ่านการอบรมแบบ Hybrid Meeting (ทั้ง Onsite และ Online)
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 60 (ภาคทฤษฎี) แก่นักศึกษาผ่านการอบรมแบบ Hybrid Meeting (ทั้ง Onsite และ Online) ขึ้น โดย ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มี นายสมพร ดำพริก อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย, ดร.วิรัลพัชร เวธทาวริทธิ์ธร อุปนายกฝ่ายวิชาการ, นายสุชาติ ชมกุล อุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษ, นางสาวศรินทร เลืองวัฒนะวณิช อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ, นายสุนทร พยัคฆ์ เลขาธิการ และนายฉัตรประพล แย้มเพริศศรี กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม สำหรับวันที่ 1 ของการบรรยายฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 60 (ภาคทฤษฎี) โดยมีหัวข้อดังนี้
– จริยธรรมและมรรยาททนายความ บรรยายโดยดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
– กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา/เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร บรรยายโดยอาจารย์ชยธวัช อติแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญทรัพย์สินทางปัญญา ด้านการวิจัยพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ทางการทหารและนวัตกรรมของกองทัพ
กำหนดจัดอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 60 (ภาคทฤษฎี) ในในระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม ,วันที่ 1-3,6-12,15-18 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหลายสาขามาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักศึกษาผู้เข้าอบรมวิชาว่าความ
ซึ่งในวันนี้มีผู้สนใจเข้ารับการอบรมฯ จำนวนมากโดยมี ดร.วิรัลพัชร เวธทาวริทธิ์ธร อุปนายกฝ่ายวิชาการ เป็นพิธีกรกล่าวต้อนรับและดำเนินรายการ.