ประธานสภาทนายความจังหวัดอุดรธานี มอบเช็คฌาปนกิจให้แก่ผู้รับเงินสงเคราะห์ของ นายชณะพงษ์ ศิริรัตนพงษ์

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2566 นายเกรียงวิธญ์ โพธิ์ขำใหญ่ ประธานสภาทนายความจังหวัดอุดรธานี มอบเช็คฌาปนกิจให้แก่ นายสำรวย ศิริรัตนพงษ์ ผู้รับเงินสงเคราะห์ของ นายชณะพงษ์ ศิริรัตนพงษ์.