บรรยายฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 60 (ภาคทฤษฎี) เป็นวันที่ 6

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดให้มีการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 60 (ภาคทฤษฎี) แก่นักศึกษาผ่านการอบรมแบบ Hybrid Meeting (ทั้ง Onsite และ Online) ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งบรรยายเป็นวันที่ 6 ของการบรรยายฝึกอบรมวิชาว่าความฯ โดยมีหัวข้อดังนี้

– การเรียกค่าว่าความและการฟ้องแย้งในคดีแพ่ง บรรยายโดย อาจารย์สมัคร  เชาวภานันท์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา

– การเตรียมข้อเท็จจริงในคดีอาญา บรรยายโดย อาจารย์สมพร ดำพริก อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

– หลักการทำสัญญา/พินัยกรรม บรรยายโดย ศาสตราจารย์พิเศษสุชาติ  ธรรมาพิทักษ์กุล อดีตประธานกรรมการอำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ

ทั้งนี้ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ มีกำหนดจัดอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 60 (ภาคทฤษฎี) ในระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม, วันที่ 1-3,6-12,15-18 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหลายสาขามาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักศึกษาผู้เข้าอบรมวิชาว่าความ ซึ่งในวันนี้มีผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 1,400 คน