ประกาศผลสอบผู้ผ่านการฝึกหัดงานฯ 1 ปี ครั้งที่ 1/2566

ประกาศผลสอบผู้ผ่านการฝึกหัดงานฯ 1 ปี ครั้งที่ 1/2566
📌📌📌ผู้ผ่านการทดสอบให้เข้าสอบปากเปล่าในวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 รายงานตัวเวลา 07.45 – 08.30 น. ณ ทีทำการสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 📌📌📌
***การลงทะเบียนทดสอบครั้งที่ 2/2566 รอประกาศทางหน้าเพจสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ อีกครั้ง***