สภาทนายความจังหวัดสระแก้ว ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำบุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว

สภาทนายความจังหวัดสระแก้ว ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำบุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. ณ วัดแสงจันทร์ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ทนายจิตอาสานำโดยนายวรพงษ์ วรัญญานนท์ ประธานสภาทนายความจังหวัดสระแก้ว, นายอาวุธ ชาวน้ำฝน, นายนิติพัฒน์ พานทอง และนายหมวดเอกประทีป ประยูรยิ้ม ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำบุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว ( จังหวัดเคลื่อนที่ )