ประธานสภาทนายความจังหวัดอ่างทอง มอบเงินกองทุนสวัสดิการทนายความ ประจำปี 2565 แก่ทนายความธรรมพจน์ วรสุชานันท์

วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.45 น. ณ ที่ทำการสภาทนายความจังหวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : นายธีระเกียรติ อนันตรสุชาติ ประธานสภาทนายความจังหวัดอ่างทอง มอบเงินกองทุนสวัสดิการทนายความ ประจำปี 2565 แก่ทนายความธรรมพจน์ วรสุชานันท์ กรณีทนายความได้รับความเดือดร้อนเจ็บป่วย.