นายทะเบียนสภาทนายความ มอบเงินช่วยเหลือกองทุนสวัสดิการทนายความ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ : นายชัยวัฒน์ บุญเกื้อ นายทะเบียนสภาทนายความ มอบเงินช่วยเหลือกองทุนสวัสดิการทนายความ ประจำปี 2565 แก่บุตรของทนายความชูชาติ กลิ่นหอม กรณีทนายความได้รับความเดือดร้อนเจ็บป่วย.