อบรมทนายความพี่เลี้ยง รุ่น 2

สภาทนายความจัดอบรมทนายความพี่เลี้ยง รุ่น 2
วันนี้ ( 18 มีนาคม 2566) เวลา 08.30 น. สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะทำงานโครงการทนายความพี่เลี้ยง จัดอบรม ทนายความพี่เลี้ยง รุ่น 2 เรื่อง” การฟ้องคดีละเมิด การทำคำให้การ วิธีการซักถาม ถามค้าน ถามติง การปฏิบัติตัวในศาล” ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมฯ พร้อมด้วย ดร.วิรัลพัชร เวทธาวริทธิ์ธร อุปนายกฝ่ายวิชาการ สภาทนายความ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมฯ
สำหรับรูปแบบการอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมแบบ Workshop จำนวนผู้เข้าอบรม 100 คน แบ่งเป็น 10 กลุ่ม ๆ ละ 10 คน ซึ่งจะได้รับโจทย์จากการจำลองสถานการณ์ในคดีละเมิด โดยให้แต่ละกลุ่มฝึกร่างคำฟ้อง และทำคำให้การจริง มีกรรมการให้คะแนนในแต่ละกลุ่ม
ในการนี้ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความฯ ได้ให้ข้อแนะนำเทคนิคต่างๆ ในการทำร่างคำฟ้องและทำคำให้การ รวมถึงบอกเล่าประสบการณ์ในการทำคดีละเมิด ฐานขับรถโดยประมาท เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแสนสาหัส ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้รับการอบรมเป็นอย่างมาก
สำหรับในช่วงบ่าย เป็นการฝึกวิธีการซักถาม ถามค้าน ถามติง การปฏิบัติตัวในศาล ในห้องศาลจำลองของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี ดร.วิรัลพัชร เวทธาวริทธิ์ธร อุปนายกฝ่ายวิชาการ สภาทนายความ และคณะทำงานโครงการทนายความพี่เลี้ยง ให้คำแนะนำ
ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความฯ ได้มอบหมายให้ ดร.วิรัลพัชร เวทธาวริทธิ์ธร อุปนายกฝ่ายวิชาการ กล่าวปิดการอบรมฯดังกล่าว