ร่วมแสดงความยินดี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ครบรอบ 59 ปี

วันนี้ ( 28 มีนาคม 2566 ) เวลา 11.00 น. ณ สำนักพิมพ์เดลินิวส์ อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร : ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหมายให้นางสาวณัฐสินี วันทมาตย์ รองหัวหน้าสำนักงาน ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ครบรอบ 59 ปี โดยมีคุณประพิณ รุจิรวงศ์ กรรมการบริหารหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ